Sözlükte "put" ne demek?

1. Kimi ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı ya da cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş.
2. Haç.
3. Üç dört tel ipekten bükülmüş iplikput

Cümle içinde kullanımı

Onu ben, büsbütün başka bir hayranlıkla adeta bir puta taparcasına seviyordum.
- Y. K. Karaosmanoğlu

Put kelimesinin ingilizcesi

n. throwing of a heavy iron ball (Track and Field)
v. place; lay; insert; impose; mark
v. can, may; might, could
Köken: Farsça

--Reklam--